Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Nuijten, Anne. (2018) The thermal conductivity of a melting snow layer and its effect on temperature prediction modelling of heated pavements. 2018. ISBN 978-82-326-2857-5.