Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Moe, Anne; Hedlund, Marianne. (2019) Rethinking research in South Sámi communities. Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Prosesses.
 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Moe, Anne; Skjefstad, Nina Schiøll. (2018) The neoliberal reframing of user representation in Norway. Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges.
 • Moe, Anne. (2017) Kursgrupper på Jobbhuset, NAV Midtbyen og NAV Østbyen. Prosjektrapport fra Praksis og kunnskapsutvikling i Sør-Trøndelag. Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor..
 • Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii. (2017) Forskningsresultat fra utdanning og læringssystem. Prosjektrapport fra Praksis og kunnskapsutvikling i Sør-Trøndelag. Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor..
 • Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii. (2017) Innledning. Prosjektrapport fra Praksis og kunnskapsutvikling i Sør-Trøndelag. Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor..
 • Gjeitnes, Kirsti; Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii. (2013) Fagutvikling gjennom refleksjon med brukere, praktikere og forskere. Fagutvikling i velferdstjenester.
 • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2011) Integrasjon mellom teori og praksis. Kritisk refleksjon i sosialt arbeid.
 • Henriksen, Jan Erik; Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii. (2004) Kultur og etnisitet i praksis. Hjelp i kontekst : praksis, refleksjon og forskning.
 • Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii; Henriksen, Jan Erik. (2004) Kunnskapsutvikling gjennom refleksjon - hva har vi lært av artiklene?. Hjelp i kontekst. Praksis, refleksjon og forskning.
 • Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii; Henriksen, Jan Erik. (2004) Sørsamisk kulturforståelse i kommunale helse- og sosialtjenester?. Hjelp i kontekst : praksis, refleksjon og forskning.
 • Moe, Anne; Claezon, Ingrid; Hj@ælm, Berndt; S@øderfeldt, Marie. (1999) Barnevern i små kommuner. Brobygget : kunnskapsutveckning och participatorisk forskni ng i socialt arbete : andra nordiska symposiet om forskning och praxis i socialt arbete.
 • Moe, Anne; Lyngstad, Rolv; Støkken, Anne Marie; Lichtwarck, Willy. (1997) Fra barnevernsnemd til fylkesnemnd : lokalt eller sentralt barnevern?. Kommunen som velferdsyter.
 • Moe, Anne; Marthinsen, Edgar; Ekberg, Karin. (1997) Hvor blir det av sosialt arbeid? : når sosialt arbeid skal framstilles ved rettslige avgjørelser i barnevernet - utdrag fra studie av fylkesnemdsaker i Nord-Norge. Nordisk symposium om forskning i sosialt arbeid : et møte m ellom forskning og praksis : artikkelsamling fra et symposi um i Trondheim, 21.-23.august 1996.
 • Moe, Anne; Marthinsen, Edgar; Tjelflaat, Torill; Utgaard, Bernt Olav. (1997) Sosial arbeid i barnevernet : studie av fylkesnemndsaker i Nord-Norge. Sosialt arbeid : praksis, fag og politikk : festskrift til Graham Cliffords 50-årsdag.