Bakgrunn og aktiviteter

Pågående prosjekter

Interesseområder:
Faglig opptatt av skole, og hvordan samspillet mellom lærere og elever på virker elvenes psykiske helse. Er opptatt av hvordan ulike aspekt ved skolen kan ha sammenheng med depressive symptomer hos elever. Er også interessert i dysleksi og hvilke konsekvenser det kan ha for psykisk helse i et kort og et langt perspektiv. Har publisert flere artikler om mobbing og psykisk helse og sett på hvorvidt suicidale tanker er mer utbredt hos de som er involvert i mobbing. Har også deltatt i en studie om de minste barna i barnhagen og hvordan de tilpasser seg barnehagen. Er for tiden opptatt av psykisk helse hos ungdom i barnevernsinstitusjoner.

Pågående prosjekter:
 "Lærer-elev relasjon i 3. , 6. og 8. klasse".

"Ungdom og psykisk helse: Ungdom og mobbing"

Bakgrunn (utdanning og arbeidsforhold):

  • Cand polit 1988
  • PhD i klinisk medisin 2008 med avhandlingen: Short and long-term outcome of emotional and behavioural problems in young adolescents with and without reading difficulties. Trondheim: NTNU-trykk 2008 (ISBN 978-82-471-7491-3)
  • Praksis som lærer i barne-og ungdomsskoler. Poliklinisk arbeid med barn og unge i BUP klinikk Trondheim.
  • Ansatt ved RKBU fra 1995 som universitetslektor, fra 2008 som førsteamansuensis

Undervisning:
Underviser på videreutdanning i klinisk pedagogikk for lærere og førskolelærere som arbeider i Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Hun har selv arbeidet innen dette fagfeltet i mange år i BUP-klinikk i Trondheim. Underviser om ulike aspekt ved psykisk helse i skole og barnhage.

 

 

 

[Se fullstendig liste i Frida]

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner