Bakgrunn og aktiviteter

Rekruttering og  HR-støtte til ledere i Fellesadministrasjonen.