Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsområde:

Spesialpedagogikk. Sosiale og emosjonelle vansker med fokus på læreren i møte med elever som utviser stille, tilbaketrukket atferd i klasserommet.

Faglige interesser:

Spesialpedagogikk, sosiale og emosjonelle vansker, stille atferd, klasseledelse, inkludering, lærerrollen, lærer-elev relasjoner, lese- og skrivevansker, kvalitativ metode.

Konferanseinnlegg:

The European Conference on Educational Research (ECER), Istanbul, Tyrkia, 10.09.2013-13.09.2013. Paper presentasjon: "Withdrawn Behavior In A School For All".

The European Conference on Educational Research (ECER), Istanbul, Tyrkia, 10.09.2013-13.09.2013. Paper presentasjon: "The Researcher's Reflexivity in the Analyzing Process".

FoU i Praksis, Stjørdal, Norge, 22.04.2013-23.04.2013. Paper presentasjon: "Inkludering av innadvendte elever - hva gjør læreren i praksis?"

The European Conference on Educational Research (ECER), Cádiz, Spania, 18.09.2012-21.09.2012. Paper presentasjon: "Silent in Class. Focus on introvert behavior in one teacher's classroom".

FoU i Praksis, Trondheim, Norge, 23.04.2012-24.04.2012. Paper presentasjon: "Stille i klassen" - presentasjon av Ph.d-prosjektet.

Publikasjoner:

Sæteren, A.L. (2016). Dealing with children with withdrawn behavior. A narrative study of one teacher's dealings with a child with withdrawn behavior in ordinary classroom activities. PhD-avhandling, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU.

Sæteren, A.L. (2016). Langsomhet i samtalen om tallet 18. I T. Moen (red.), Positive lærer-elevrelasjoner: En fortelling fra klasserommet, 85-96. Oslo: Gyldendal Akademisk.

(Se forøvrig Min CV)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Sæteren, Anne-Lise; Moen, Torill; Rismark, Marit. (2017) De stille barna. Didaktisk praksis 1. - 7. trinn.
  • Sæteren, Anne-Lise. (2016) Langsomhet i samtalen om tallet 18. Positive lærer-elev-relasjoner. En fortelling fra klasserommet..

Rapport/avhandling

  • Sæteren, Anne-Lise; Moen, Torill; Rismark, Marit. (2016) Dealing With children With withdrawn behavior - a narrative study of one teacher's dealings With a child With withdrawn behavior in ordinary classroom activities. 2016.