Bakgrunn og aktiviteter

Studieveiledning og vedlikehold av websider

Informasjon og veiledning for studenter på studieprogrammet Industriell Design ved Institutt for Design

Utdanning: Cand.mag Litteratur og Kulturformidling

Bakgrunn: Konsulent NORLA, Norske Barne-og Ungdomsbokforfattere, Norsk Kritikerlag, Norsk Forfattersentrum, Teaterlaget BUL