Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Personaladministrasjon med ansvarsområde: IDI
  • Ansettelsesprosessen fra utlysning til mottak
  • Attestant fast lønn
  • HMS-koordinator
  • Koordinator/referent LOSAM og fakultetsstyret