Anne Kristin Wanvik

Universitetslektor Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
97538559
Tungasletta 2, T2 BU *

Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser; Global Helse, Mental helse, kroppsfenomenologi, livsstilsykdommer og mental helse

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Wanvik, Anne Kristin. (2007) Qualitative projects about fibromyalgia and long lasting musculoskeletal problems. Stress, coping and health.
  • Wanvik, Anne Kristin. (2007) Qualitative projects about fibromyalgia and long lasting musculoskeletal problems. Stress, coping and health.

Rapport/avhandling

  • Wanvik, Anne Kristin. (2005) Sammenhengen mellom kvinners kroppslige erfaringer og utviklingen av fibromyalgi. 2005.