Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde:

Hjerneslag, rehabilitering

 • Kompetanse
 • Lege, spesialist i Fysikalskmedisin og rehabilitering, PhD i klinisk medisin
 • Bakgrunn
  Cand.med 1994, NTNU
 • Ferdig spesialist i Fysikalsk medisin og rehabilitering 2005
 • Ph.d i klinisk medisin i 2016
 • Arbeidsefaring: 
 • Har arbeidet flere år med poliklinisk rehabilitering av pasienter med plager fra rygg og nakke. Arbeidet mange år i akutt slagenhet ved St.Olavs Hospital, og med rehabilitering av slagpasienter ved St.Olavs Hospital og Betania Malvik . For tiden 50% stilling som lege dagrehabilitering av unge voksne med sykelig overvekt og pasienter etter gjennomgått kreftbehandling ved LHL-klinikkene  Trondheim
 • 50% stilling som forsker på rehabilitering etter hjerneslag ved INB, NTNU
 •  
 • Spesielle interesser
  Rehabilitering, hjerneslag, fysisk aktivitet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Hokstad, Anne; Askim, Torunn. (2016) Early rehabilitation after stroke and outcome 3 months later. The Life Early After Stroke (LEAST) study. 2016.