Anne Grethe Sæther

Førstekonsulent Institutt for sosiologi og statsvitenskap
73591704
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 9 * 9539

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

Ekspedisjon/ sentralbord

Saksbehandling av begrunnelser og klager

Post/ arkiv

Eksamensarbeid

Møteromsbestilling

Div. innkjøp

Utlån av teknisk utstyr

Forefallende kontorarbeid