Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

Ekspedisjon/ sentralbord

Saksbehandling av begrunnelser og klager

Post/ arkiv

Eksamensarbeid

Møteromsbestilling

Div. innkjøp

Utlån av teknisk utstyr

Forefallende kontorarbeid