Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn
Bachelor næingsmiddelteknologi, HiST
Master i Helse, ernæring og miljø, HiAK

Arbeidsoppgaver og undervisning
Faglig ansvarlig for praksis, TMAT201P Praksisstudier

Bachelor i matteknologi
Emneansvarlig for TMAT2002 Ernæring
Praktisk del i TMAT2005 Brygging av håndverksøl - produktutvikling og sensorisk analyse
Laboratorieoppgaver i matteknologi

Bachelor i yrkesfag, restaurant og matfag
Emneansvarlig for ernæringsdel i YFL8102 Mat og helse - matkjemi og ernæring
Delansvar i YFL8203 Bransjekunnskap
Emneansvar i YFL8301 Mat og helse - helse og matkultur

Veiledning av bacheloroppgaver