Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er studieveileder ved vernepleierutdanningen (HSGVEB) og gir gjerne råd og hjelp i spørsmål om:

  • eksamen
  • praksisgjennomføring
  • studieprogresjon og permisjon
  • tilrettelegging i studiet

Du er velkommen innom kontoret mitt på rom 1.481A i 4. etasje i Medisinsktekninsk forskningssenter (MTFS) på campus Øya (fra 18.12.19).

For å avtale tid er det bare å kontakte meg på e-post: anne.berit.brovold@ntnu.no, eller på telefon 73591032 eller via Skype for business.

 

I tillegg til veiledning jobber jeg administrativt med:

  • studieplan og utdanningsplaner
  • praksis- og eksamensadministrasjon
  • arrangementer ved studiestart og studieavslutning
  • rekruttering