Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Haugen, Anne Oline. (2016) Juss i barnehagesektoren. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 978-82-15-02142-3.
 • Haugen, Anne Oline; Hole, Åse Storhaug. (2014) Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv. Oplandske Bokforlag. 2014. ISBN 978-82-7518-231-7.
 • Haugen, Anne Oline. (2007) Forvaltningsrett : studieveiledning, kommentarer og oppgaver. 2007. ISBN 9788256267989.

Del av bok/rapport

 • Haugen, Anne Oline. (2014) Når vil mangelfulle kvalifikasjoner hos arbeidstaker kunne være grunnlag for oppsigelse eller andre reaksjoner fra arbeidsgivers side?. Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv.
 • Haugen, Anne Oline. (2014) Offentlighet i tilsettingsprosesser. Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv.
 • Hole, Åse Storhaug; Haugen, Anne Oline. (2014) Perspektiver på personalledelse. Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv.
 • Haugen, Anne Oline. (2011) Bidrar offentleglova til å gi allmennheten økt innsyn i interne dokumenter?. I verdens rikeste land. Samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid.
 • Ihlen, Øyvind; Haugen, Anne Oline. (2011) Epler og pærer: om analogien mellom kommunikasjonsrådgivere og advokater. I verdens rikeste land. Samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid.
 • Haugen, Anne Oline; Bugge, Liv Susanne; Vestheim, Geir. (1995) Tilgjengelighet til offentlig informasjon : en juridisk kommentar. Innsikt og utsyn : samfunnsvitenskaplige artikler.

Rapport/avhandling

 • Haugen, Anne Oline. (2001) Forvaltningsrett : studieveiledning, kommentarer og oppgaver. 2001. ISBN 8256255676.
 • Haugen, Anne Oline. (2001) Informasjonsrett : studieveiledning, kommentarer og oppgaver. 2001. ISBN 8256255684.
 • Haugen, Anne Oline. (1996) Innføring i informasjonsrett. 1996. ISBN 82-7671-016-6.

Kompetanseord