Anne-Gunn Bakken

Rådgiver Seksjon for etter- og videreutdanning
73595273
Høgskoleveien 12, Gamle Statsarkivet * 22d

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med nettsider og markedsføring for etter- og videreutdanningsvirksomheten.