Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med nettsider og markedsføring for etter- og videreutdanningsvirksomheten.