Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Willumsen, Anna Elisa. (2014) Mellom begeistring og taushet– jordmødres fortellinger om jordmorfag, svangerskapsavbrudd og reservasjonsrett. Tidsskrift for jordmødre.

Rapport/avhandling

  • Willumsen, Anna Elisa; Fransson, Elisabeth. (2012) Mellom begeistring og taushet- jordmødres fortellinger om jordmorfag, svangerskapsavbrudd og reservasjonsrett. 2012.