Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kermit, Patrick Stefan; Kittelsaa, Anna M.; Ytterhus, Borgunn; Gustavsson, Anders. (2015) Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 978-82-15-02438-7.
  • Kittelsaa, Anna M.. (2011) Vanlig eller utviklingshemmet? Selvforståelse og andres forståelser. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82-450-1074-9.
  • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. (2004) Exploring Disabled Peoples Living Conditions. Studentlitteratur AB. 2004. ISBN 91-44-03323-0.
  • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. (2004) Exploring the Living Conditions of Disabled People. Studentlitteratur AB. 2004. ISBN 91-44-03323-0. Social Research on Disability.