Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i lingvistik på Institutt for språk og litteratur. Jeg er uddannet cand. mag i lingvistik fra Københavns Universitet, med tilvalg i kønsstudier, og bevæger mig et sted i grænselandet mellem de to discipliner. Jeg er interesseret i, hvordan sproget skaber marginaliserede positioner, og hvordan mennesker i disse positioner bruger sproget.
 

Mit doktorgradsprojekt

Mit doktorgradsprojekt bærer den foreløbige titel 'Gender-neutral pronouns in contemporary Scandinavian - Experience, normalisation and public opinion in Norway, Denmark and Sweden'. Projektet søger at afdække, hvordan kønsneutrale pronomer bruges i Skandinavien, hvad den offentlige holdning er til brugen, og hvordan der lovgives og reguleres på området.

Projektet består af tre dele:

  • Kvalitative interviews med personer, der bruger kønsneutrale pronomer om sig selv
  • Diskursanalyse af den offentlige debat om kønsneutrale pronomer
  • Kvalitative interviews med nøglepersoner hos sproglige myndigheder/autoriteter

Disse tre dele forventes tilsammen at tilbyde et omfattende og mangefacetteret billede af brugen og udbredelsen af kønsneutrale pronomener i Norge, Danmark og Sverige.

Hovedvejleder: Stian Hårstad, Institutt for språk og literatur, NTNU
Medvejleder: Pia Quist, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet