Bakgrunn og aktiviteter

Sentralbord. Oppdatering av NTNUs Alumnibase.