Bakgrunn og aktiviteter

Jobber som klinisk monitor ved CTU, NTNU. Monitorerer kliniske legemiddelutprøvinger i forhold til norske og internasjonale lover, forskrifter og ICH-GCP-reglene.

  • rådgiving/monitorering
  • utarbeider monitoreringsplan
  • monitorerer og følger opp utprøvere/studiesenter
  • sørger for at forskningsstudien følger godkjent forskningsprotokoll og aktuelle lover om ICH-GCP.
  • Holder ICH GCP-kurs