Ann-Karin Bromstad

Seniorkonsulent HF fakultetsadministrasjon Det humanistiske fakultet
73596171
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 2 * 2522

Bakgrunn og aktiviteter

Administrativ lederstøtte

Møtekoordinator ved administrasjonen HF

Reisekontakt

Valg

Beredskap

Arrangementer