Bakgrunn og aktiviteter

Larsens magistergradsarbeid (Universitetet i Oslo, 1981) fokuserte blant annet på betingelser for og håndtering av naboskap i et vestnorsk bygdesamfunn. I dette studiet av prosesser og dynamikk i et lokalsamfunn ble det brukt et rolleteoretisk perspektiv. Doktorgradsarbeidet (Universitetet i Trondheim, 1993) tok utgangspunkt i verdensanskuelse blant malayiske fiskere. Sentrale spørsmål i dette studiet var hvorfor og hvordan ikke-islamske trosforestillinger fortsetter å eksistere blant malayene til tross for påtrykk henimot islamsk ortodoksi. Larsen har jobbet med regionalplanlegging (under UNDP/UNDTCD) i Sørøst-Asia og i Midtøsten (1982-86). Hun er således opptatt av hvordan antropologi kan anvendes for praktiske formål, og spesielt i forbindelse med samfunnsplanlegging. Larsen er videre involvert i forskning innenfor medisinsk antropologi, og har et prosjekt gående hvor temaet er forståelser av helse og velvære blant lokalbefolkningen i De Forente Arabiske Emirater. Andre forskningsinteresser er hvordan kulturarv kommer til uttrykk og konstrueres i en rekke tidstypiske institusjoner i dagens Norge som bygdedager og historiske spel, samt metodiske spørsmål omkring for eksempel antropologi og selvbiografi.

 
Temaer:
 • Lokalsamfunnsproblematikk
 • Utviklingsantropologi
 • Verdensanskuelser
 • Medisinsk antropologi
 • Metodiske spørsmål
 • Kulturarv
 
Regioner:
 • Norge
 • Sørøst-Asia
 • Midtøsten

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Fyhn, Håkon; Aspen, Harald; Larsen, Anne Kathrine. (2018) Edges of Global Transformation: Ethnographies of Uncertainty. Lexington Books. 2018. ISBN 978-1-4985-8407-4.
 • Aspen, Harald; Dahl-Jørgensen, Carla; Erring, Bjørn Bauck; Larsen, Anne Kathrine. (1995) THE FAMILY Anthropological Approaches. Festschrift to Professor. 1995. ISBN 82-519-1215-6.

Del av bok/rapport

 • Larsen, Anne Kathrine. (2019) The Staging and Structuring of Ceremonies in a Malay Fishing Village. Expressions of Religion: Ethnography, Performance and the Senses..
 • Fyhn, Håkon; Aspen, Harald; Larsen, Anne Kathrine. (2018) Conclusion. Edges of Global Transformation: Ethnographies of Uncertainty.
 • Fyhn, Håkon; Aspen, Harald; Larsen, Anne Kathrine. (2018) Neoliberalism and the Ethnographies of Uncertainty. Edges of Global Transformation: Ethnographies of Uncertainty.
 • Larsen, Anne Kathrine. (2018) Protection as a Strategy: The Response of Bedouin Village Women to the Development of Dubai. Edges of Global Transformation: Ethnographies of Uncertainty.
 • Larsen, Anne Kathrine. (2013) Bygdedager og historiske spel. En feiring av stedet?. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Larsen, Anne Kathrine. (2012) Village Fairs and Rural Adventure Tours in Norway. From Production to Consumption : Transformation of Rural Communities.
 • Larsen, Anne Kathrine. (2010) Some Reflections on the 'Enchantments' of Village Life, or Whose Story is This?. The Ethnographic Self as a Resource : Writing Memory and Experience into Ethnography.
 • Larsen, Anne Kathrine. (2010) The status of 'non-existing' knowledge: how I came to share some aspects of Malay cosmology. Mutuality and Empathy : Self and Other in the Ethnographic Encounter.
 • Larsen, Anne Kathrine. (2006) Tradition as Reflexive Project in Norway and Malaysia: Witch, Whore, Madonna and Heroine. Cultural Heritages as Reflexive Traditions.
 • Larsen, Anne Kathrine. (2005) Women, Gender, Magic, Fortune Telling and Amulets: Southeast Asia. Encyclopedia of women &islamic cultures.
 • Larsen, Anne Kathrine. (1998) Discourses on development in Malaysia. Anthropological Perspectives on Local Development.
 • Aspen, Harald; Larsen, Anne Kathrine. (1995) Introduction: anthropology and the family. THE FAMILY: Anthropological approaches. Festschrift to Professor Jan Brøgger.