Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Jobber som seksjonssjef for Internasjonal seksjon. Internasjonal seksjon har overordnet ansvar for NTNUs:

  • opptak og mottak av internasjonale studenter
  • veiledningstilbud til NTNU-studenter som vil ta en del av utdanningen i utlandet
  • søknadsbehandling og nominering av NTNU-studenter som søker utveksling
  • internasjonal program- og prosjektforvaltning innenfor utdanningsområdet, som Erasmus+ programmet og NORHEDII

 

Utdanning

  • Mastergrad i fransk fra NTNU