Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser: Fagdidaktikk i engelsk og fremmedspråk. Klasseromsforskning og skoleutvikling. Bruk av digitale medier i skolen/profesjonsfaglig digital kompetanse. Skriving som grunnleggende ferdighet.

Bakgrunn: Jeg har 30 års erfaring som lærer fra to ungdomsskoler i Trondheim, med undervisning i engelsk og fransk. Som lærer har jeg bred erfaring med deltakelse i ulike skoleutviklingsprosjekter. Jeg har også hatt en aktiv rolle i utviklingen av digital storytelling som arbeidsmåte i skolen. Jeg har dessuten vært aktiv i arbeidet med eTwinning; en plattform for elektronisk læringsfellesskap i skolen. Jeg har vært ansatt på NTNU siden høsten 2012, primært som fagdidaktiker i engelsk, men  har også hatt andre faglige oppgaver og lederoppgaver ved PLU/ILU.

Arbeidsområder:

Forskergruppe: Studenters skriving

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028668.

Del av bok/rapport

 • Normann, Anita; Postholm, May Britt. (2017) Case B. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Normann, Anita; Postholm, May Britt. (2017) UHs erfaringer, læring og utfordringer i arbeidet med satsingen. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2017) Lærerutdanning, nasjonale sentra og ungdomstrinn i utvikling. Læring og implikasjoner for rammer og organisering av framtidig utviklingsarbeid. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Normann, Anita. (2015) Skriveoppgaver og skrivestøtte i fremmedspråk. Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver..
 • Normann, Anita. (2014) "Jeg trodde dette kom til å bli barnslig, ..." Om bruk av autentiske bildebøker for å jobbe med engelsk skriving på ungdomstrinnet. Vurdering av skriving.

Rapport/avhandling

 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2017) Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren. 2017.

Andre

 • Normann, Anita. (2017) English Through Entrepreneurship. Presentation of preliminary research findings in an Erasmus+ project. Partnerskapssamling i Erasmus+ prosjekt . Tiller videregående skole; Trondheim. 2017-02-14 - 2017-02-14.
 • Normann, Anita. (2017) Praksisendringer i engelsk skriving på ungdomstrinnet - hva forteller lærere etter skolens deltakelse i Ungdomstrinn i Utvikling?. Skriv!Les! 2017. Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy. . Skrivesenteret og Lesesenteret; Trondheim. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Normann, Anita. (2017) Working with literature in English language learning. Erasmus+ partnerskapssamling . Tiller videregående skole; Trondheim. 2017-02-15 - 2017-02-15.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita. (2017) UiU - læring for alle. seminar for utviklingsveiledere . Utviklingsveiledere i Trondheim; Trondheim. 2017-06-07 - 2017-06-07.
 • Normann, Anita. (2015) Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen. LNU konferansen 2015 . Landslaget for norskundervisning; Tromsø. 2015-03-21 - 2015-03-21.
 • Normann, Anita. (2014) Digtale fortellinger som uttrykk i arbeid med tekstlesing. Lesedigg - den digitale lesehverdagen i barnehage og skole . Lesesenteret; Stavanger Forum. 2014-04-07 - 2014-04-08.
 • Normann, Anita. (2014) The reluctant writer - Utvikling av skrivekompetanse og skriveglede i engelskfaget på yrkesfaglige utdanningsprogram (Helse og oppvekst fag). Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram i VGO (FYR-prosjektet). . UDIR; Oslo. 2014-11-18 - 2014-11-18.
 • Normann, Anita. (2014) Å være skrivelærer - også i fremmedspråk. Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference 2014 . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2014-06-12 - 2014-06-13.