Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Jeg arbeider med innkjøp av elektroniske informasjonsressurser. Mitt hovedarbeidsområde er  konsortieavtalene via Unit.