Anita Blakstad Nilsen

Universitetslektor/audiograf Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
73559174
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter