Petroleumsteknisk senter, 422, Valgrinda, S. P. Andersens veg 15, 7031 Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter