Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde:

Fagansvarlig for Rettslære

Kompetanse:

Har erfaring fra store omstillingsprosesser i forbindelse med NAV-reformen, samt arbeidsrettsrelaterte problemstillinger fra min jobb i NAV. Har vært tillitsvalgt og verneombud.

Utdannelse:

Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, 2008

Arbeidserfaring:

Universitetslektor ved Institutt for internasjonale forretninger, NTNU i Ålesund fra 2016. 

Jurist i Personal- og organisasjonsseksjonen, NTNU i Ålesund fra 2015 - 2016

Teamkoordinator ved NAV Ålesund fra 2012 - 2015

Veileder ved NAV Ålesund fra 2009 - 2012

Eiendomsrådgiver fra 2008 - 2009

Verv:

1. vara i Bystyret i Ålesund, TVP fra 2011 - 2015