Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidstittel på avhandlingen: Dannelse av Mo- og Ni-mineraliseringene ved Knaben og Flåt, og deres forhold til den magmatiske utviklingen i den senmesoproterozoiske Svekonorvegiske provinsen i sørvest Norge.

I tillegg er jeg er ansvarlig for gjennomføring av mikroskopiøvinger i fagene TGB4125 Mineralogi og TGB4130 Petrologi, samt øvingslærer i TGB4150 Strukturgeologi Grunnkurs.