Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat på Taskforce lakselus med hovedfokus på interaksjoner mellom vill- og oppdrettet laksefisk, samt adferd hos store stadier av lus.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner