Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har en mastergrad fra NTNU i fiskefysiologi, der jeg jobbet med å kartlegge melatonin profilen hos karpefisk i Nepal. Nå jobber jeg som stipendiat på prosjektet Taskeforce lakselus: mekanismer for spredning av lakselus innen oppdrett og mellom oppdrettede og ville bestander av laksefisk. Målet for dette PhD studie er å kartlegge mulige smitteveier av lakselus på oppdrettsanlegg, og jeg håper at ny kunnskap kan mulig bidra til en forbedring av strategien i kampen mot lusa. 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre

  • Båtnes, Anna Solvang; Bones, Atle M.; Guragain, Prashanna; Guttu, Ane Maria; Jevne, Lone Sunniva; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Olsen, Rolf Erik; Reitan, Kjell Inge; Winge, Per; Østerhus, Stine; Olsen, Yngvar. (2018) Taskforce salmon lice – spread and infection mechanisms of sea lice within and between farmed and wild populations of salmonids. Sea Lice 2018 ; Punta Arenas. 2018-11-04 - 2018-11-08.
  • Jevne, Lone Sunniva; Båtnes, Anna Solvang; Guttu, Ane Maria. (2017) Vil unngå luseproblemer ved å kartlegge lakselusens sesongutvikling. Kyst.no [Internett]. 2017-06-01.
  • Jevne, Lone Sunniva; Båtnes, Anna Solvang; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Guttu, Ane Maria. (2017) På lag mot lakselusa. Frøya Nyheter [Internett]. 2017-04-06.
  • Jevne, Lone Sunniva; Guttu, Ane Maria; Hammervik, Trond. (2017) I gang med luseforskningen. Hitra-Frøya [Avis]. 2017-03-10.