Andreas Krokan

Forsker / Prosjektleder NTNU Beta

Institutt for datateknologi og informatikk
91897731
c/o MESH, 4. etg. #416, Tordenskiolds gate 2, 0157 Oslo

Bakgrunn og aktiviteter

Interessert i edtech, informasjonssystemer, ERP, sosiale medier, digital markedsføring, UX, UI, selskapsutvikling, strategi, teknologi, open source, MOOC

Lidenskaper:

  • Brukeropplevelse (UX)
  • Nettsamfunn: Couchsurfing.org & Kiva.org 
  • Åpen kildekode
  • Innovasjon 
  • Ølbrygging, fiske og jakt

Jeg jobber som forsker og prosjektleder for NTNU Beta, og som prosjektmedarbeider i NTNU MOOC og NTNU IKU, i regi av programmet NTNU DRIVE (Digital kompetanse for fremtidsrettet utdanning).

Jeg er medlem av styret i TettPå, et prosjekt under Toppundervisning-programmet ved NTNU.

Fra høsten 2019 er jeg utnevnt som medlem i redaksjonsrådet til Universitetsavisa.