Andreas Krokan

Forsker / Prosjektleder NTNU Beta

Institutt for datateknologi og informatikk
91897731
c/o MESH, 4. etg. #416, Tordenskiolds gate 2, 0157 Oslo

Bakgrunn og aktiviteter

Interessert i edtech, informasjonssystemer, ERP, sosiale medier, digital markedsføring, selskapsutvikling, strategi, teknologi, open source, MOOC

Lidenskap:

  • Open Source
  • Couchsurfing.org
  • Teknologi
  • Delingsøkonomien
  • Fiske og jakt
  • Ølbrygging

Jobber som prosjektleder for NTNU Beta, og som prosjektmedarbeider i NTNU MOOC og NTNU IKU, i regi av programmet NTNU DRIVE (Digital kompetanse for fremtidsrettet utdanning).