Bakgrunn og aktiviteter

PhD-stipendiat i medisinsk teknologi med fokus på kunstig intelligens for digital patologi. Hovedfokus på anvendelsen av deep learning for histologisk grad prediksjon av brystkreft. Har også en bistilling som Master of Science hos forskningsgruppa Medisinsk Teknologi i SINTEF: https://www.sintef.no/en/all-employees/employee/?empId=7906

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner