Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Yrkeserfaring

 

2015: Førsteamanuensis Institutt for sykepleievitenskap, NTNU

2005-2016: Undervisning, veiledning og sensur utenfor egen institusjon. Flere oppdrag fra

            NTNU, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Nord-Trøndelag

2010: Førsteamanuensis, Avdeling for sykepleieutdanning, Senter for Helsefremmende

            Forskning, HiST

2005: PhD stipendiat. NTNU, DMF, Institutt for kreftforskning

 og molekylærmedisin.

2000: Høgskolelektor, Avdeling for sykepleieutdanning, HiST

1990: Høgskolelektor, Høgskolen for Diakoni og Sykepleie

1988: Sykepleielærer Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag

1987: Avdelingssykepleier, Helsetjenesten ved Universitetet i Trondheim, Studentskipnaden

1985: Sykepleier/avdelingssykepleier, Regionsykehuset I Trondheim, psyk.avd

1982: Pleiemedhjelper/Sykepleier, Trondhjems Hospital

1979: Pleiemedhjelper, Trøndelag Psykiatriske Sykehus

Utdanning

2010: Doktorgrad i klinisk medisin, palliativ omsorg, NTNU, DMF, Institutt for

            Kreftforskning og molekylærmedisin.

1997: Kandidat i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo

1989: Candidatus magisteri, Universitetet i Trondheim 

1989: Pedagogisk eksamen, Universitetet i Trondheim

1988: Sosialantropologi emneeksamen, Universitetet i Trondheim

1988: Sosiologi emneeksamen, Universitetet i Trondheim

1987: Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag

1984: Betanien Sykepleiehøgskole

1981: Samfunnskunnskap fageksamen(grunnfag), Universitetet i Trondheim

1980: Psykologi fageksamen (grunnfag), Universitetet i Trondheim

1980: Examen philosophicum, Universitetet i Trondheim

 

Forskningsområder

 • Palliativ behandling og omsorg

 • Kartlegging av positive arbeidslivserfaringer i helsevesenet, kommune og spesialisthelsetjenesten

 • Sykepleiedokumentasjon og helsedokumentasjon

 • Evidensbasert sykepleie

 • Bachelorstudenter i forskningsprosjekter

 • Ernæring blant eldre og yngre grupper

 • Reorientering av kommunehelsetjenesten

 • < >

  Jordmødres og legers opplevelse når barn dør i forbindelse med fødselen

 • Implementering av endringer i heletjenesten

-           Prosjektleder for prosjektet Livsgledesykehjem, Hovedmålet med dette prosjektet er å

vurdere og evaluere mulige gevinster av den nasjonale strategien «Livsglede for  eldre». Dette prosjektet studerer mulige effekter av denne strategien relatert til kvaliteter i arbeidskultur blant pleiepersonalet i norske sykehjem.

https://www.ntnu.no/rchpr/livsgledesykehjem

-           Prosjektleder, Kartlegging av positive arbeidslivserfaringer i helsevesenet, i samarbeid med Trondheim kommune (2010-2018).

-           Prosjektleder for prosjektet, Sykepleiedokumentasjon og implementering av sykepleiediagnoser etter P(R)ES-struktur i samarbeid med St. Olavs Hospital (2011-2015).

-           Prosjektleder for prosjektet, Helsedokumentasjon i Trondheim kommune. (2015-2018).

-           Prosjektleder for prosjektet, Bachelorstudenter i forskningsprosjekter (2012-2017).

-           Prosjektleder: Legers, jordmødres og barnepleieres opplevelser når barn dør omkring fødselen, sammen med Raija H. T. Dahlø og NTNU, Gerd Inger Ringdal og Helse Nord Trøndelag, Levanger og Namsos sykehus ved klinikkleder Tina Eilertsen. (2015-2017)

-           Prosjektdeltager: "Can formal innovation education improve organizational innovativeness or is this organizational behavior best left alone?" Med Joseph Samuel Schultz of Endre Sjøvold, Department of Industrial Economics and Technology Management, NTNU, Trondheim, Norway. (2013-2016)

-           Prosjektleder-Utprøving av granskingsinstrumentet MINI-NCATCH for sykepleiedokumentasjon – forprosjekt

-           Member of the project team ProFooSe- we are partners in an EEA project located in Portugal, Lisboan – with use of HUNT database. (2015-2016).

Verv

Nestleder av forskningsområdet " Helsefremming i helsetjenesten" i Senter for helsefremmende forskning 2014 - 2016.

Medlem FOU utvalget ISV, Hist 2007-2015

Representant Senter for helsefremmende forskning, Nettverk for velferdsteknologi i Trondheim Kommune, 2012-2014.

Deltager i prosjektet Myldrende arena med velferdstekologi, Hist/Trondheim kommune (2013-2014).

Sykepleieutdannings nettverk, Nordisk/Baltiske land, ISV, Hist, 2007-2011.

Medlem i Styringsgruppe for implementering av IKT strategi i HiST, (ISiHiST),2011-2013.

Representant for ASP, Nettverk for velferdsteknologi i Trondheim Kommune (2013-2015)

 Styremedlem, NOVO nordisk tverrfaglig nettverk (2014-)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017