Bakgrunn og aktiviteter

PhD prosjekt tittel: Kondensering av SiO og CO i silisium produksjon. Startet i Juli 2017.

FORSKNING OG ARBEIDSOPPGAVER

- Hastigheten til kondensering av SiO og CO. 
- Analysering på prøvene fra silisium/ferrosilisium fabrikker og kondensater ved hjelp av TEM, SEM, XPS, XRD, EDX, Raman, FT-IR.
- Teorier på dannelsesmekanismer
- Beregning på temperatur- og SiO-partielltrykkintervaller til kondensater, for industrielle applikasjoner
- HSC modellering på sammensetning til gassfase på høye temperaturer
- Defekter i nanostrukturerte forbindelser
- Urenheter inneholding Fe, Al, Ca og Ti i MG-Si

UTDANNING

M.Sc. i "Produksjon av lettmetall, silisium of ferrolegeringer" i 2015 ved NTNU
M.Sc. i "Materialfag og nanoteknologi" I 2017 ved Politecnico di Milano. 

Thesis tittel: "Inclusion optimized silicon for the produciton of silicones"

Publiserte artikler:

1.   A. Broggi, "Growth of impurity phases below the melting point of silicon and consequences on the fluidized bed reactor efficiency" in "Silicon for the Chemical and Solar Industry XIII", 2016.

2.    A. Broggi, E. Ringdalen, M. Tangstad, “Small scale experiments simulating condensation of SiO and CO in silicon production,” presented at the Silicon for the Chemical and Solar Industry XIV, Svolvær, Norway, 2018.

3.   A. Broggi, E. Ringdalen, M. Tangstad, “Condensation of SiO and CO in silicon production - a literature review,” presented at the Peter Hayes Symposium on Metallurgical Processing, Ottawa, Canada, 2018.

4. A. Broggi, E. Ringdalen, M. Tangstad, "Crystal defects and contact angles in SiC-SiOx core-shell nanowires", presented at "International Conference of Silicon Carbide and Related Materials", Kyoto, Japan, 2019.

5. A. Broggi, E. Ringdalen, M. Tangstad, "Characterization of  Si-SiO2 mixture generated from SiO and CO" (approved, to be published)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

  • Broggi, Andrea; Tangstad, Merete. (2018) Condensation of SiO and CO in silicon production - a literature review. Peter Hayes Symposium Pyrometallurgical processing - Extraction 2018 . TMS; Ottawa. 2018-08-26 - 2018-08-29.
  • Broggi, Andrea; Tangstad, Merete. (2018) Small scale experiments simulating condensation of SiO and CO in silicon furnaces. Silicon for the Chemical and Solar industry XIV . NTNU; Svolvær. 2018-06-11 - 2018-06-14.