Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Jeg er stipendiat på Institutt for maskinteknikk og logistikk under satningsområdet Energi og sensorsystemer - ENERSENSEForskningsområdet mitt er termodynamikken til blandinger av hydrogen og flytende biogass.

Hovedveileder: Førsteamanuensis Bjørn Austbø
Medveileder: Førsteamanuensis Sondre Kvalvåg Schnell

Jeg har en mastergrad i prosesskjemi fra NTNU, med fordypning i Systemteknikk, samt erfaring fra prosjekter Kongsberg Digital, der jeg arbeidet med dynamisk simulering (K-Spice). 

Undervisning

Fag jeg er eller har vært involvert i:

 

 

Sondre Kvalvåg Schnell