Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forsker ved NTNUs Program for industriell økologi. I forskningen min arbeider jeg for å øke forståelsen vår av miljøaspekter ved menneskenes bruk og omforming av naturens ressurser. Jeg er spesielt interessert i hvordan omlegginger av energisystemer for å redusere klimagassutslipp kan virke inn på ulike miljø- og ressursproblematikker, og hvordan vi kan skape energisystemer som er bærekraftige i vid forstand. I denne sammenhengen er det viktig å bedre kunnskapen og forståelsen vår av indirekte, gjerne skjulte effekter av klimatiltak, og av forutsetninger som må være på plass for at tiltakene kan iverksettes og være virksomme.

Forskningen min er i stor grad basert på livsløpsanalyse og kryssløpsanalyse. Dette er metoder for å knytte ressursbruk og utslipp som skjer i samfunnet til spesifikke produkter eller tjenester. Livsløpsanalyse kan for eksempel brukes til å beregne utslippene som skjer for hver kWh elektrisitet som leveres fra et vindkraftanlegg, når hele livsløpet til anlegget og alle material- og energiinnputt tas med i vurderingen. Et hovedtema i forskningen min er å kombinere livsløpsanalyse, kryssløpsanalyse og scenarioanalyse for å studere mulige framtidige energisystemer.

Publikasjoner

Tidsskriftartikler

Iordan, C.-M., Hu, X., Arvesen, A., Kauppi, P., Cherubini, F., 2018. Contribution of forest wood products to negative emissions: historical comparative analysis from 1960 to 2015 in Norway, Sweden and Finland. Carbon Balance and Management 13:12.

Arvesen, A., Cherubini, F., del Alamo Serrano, G., Astrup, R., Becidan, M., Belbo, H., Goile, F., Grytli, T., Guest, G., Lausselet, C., Rørstad, P.K., Rydså, L., Seljeskog, M., Skreiberg, Ø., Vezhapparambu, S., Strømman, A.H. 2018. Cooling aerosols and changes in albedo counteract warming from CO2 and black carbon from forest bioenergy in Norway. Scientific Reports 8: 3299.

Arvesen, A., Luderer, G., Pehl, M., Bodirsky, B.L., Hertwich, E.G. 2018. Deriving life cycle assessment coefficients for application in integrated assessment modelling. Environmental Modelling & Software. 99(1):11:25.

Pehl, M., Arvesen, A., Humpenöder, F., Hertwich, E.G., Luderer, G. 2017. Understanding future emissions from low-carbon power systems by integration of life cycle assessment and integrated energy modelling. Nature Energy. 2:939-945.

Gibon, T., Arvesen, A., Hertwich, E.G. 2017. Life cycle assessment demonstrates environmental co-benefits and trade-offs of low-carbon electricity supply options. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 76:1283-1290.

Gibon, T., Hertwich, E.G., Arvesen, A., Singh, B., Verones, F. 2017. Health benefits, ecological threats of low-carbon electricity. Environmental Research Letters. (Open access.)

Pauliuk, S., Arvesen, A., Stadler, K., Hertwich, E.G., 2017. Industrial ecology in integrated assessment modelsNature Climate Change 7.

Berrill, P., Arvesen, A., Scholz, Y., Gils, H.C., Hertwich, E.G., 2016. Environmental impacts of high penetration renewable energy scenarios for EuropeEnvironmental Research Letters 11(1): 014012. (Open access.)

Gibon, T., R. Wood, A. Arvesen, J. D. Bergesen, S. Suh, E. G. Hertwich. 2015. A methodology for integrated multiregional life cycle assessment scenarios under large-scale technological changeEnvironmental Science & Technology. 49: 11218-11226.

Arvesen, A., I. B. Hauan, B. M. Bolsøy, and E.G. Hertwich. 2015. Life cycle assessment of transport of electricity via different voltage levels: A case study for Nord-Trøndelag county in NorwayApplied Energy. 157. (Postprint pdf.)

Arvesen, A., and E.G. Hertwich. 2015. More caution is needed when using life cycle assessment to determine energy return on investment (EROI)Energy Policy. 76:1-6. (Postprint pdf.)

Hertwich, E.G., T. Gibon, Bouman, E. A., Arvesen, A., Suh, S., Heath, G. A., Bergesen, J. D., Ramirez, A., Vega, M. I., and L. Shi. 2015. Integrated life-cycle assessment of electricity supply scenarios confirms global environmental benefit of low-carbon technologiesProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 112(20): 6277:6282. (Open access.)

Arvesen, A., R. N. Nes, D. Huertes-Hernando, and E. G. Hertwich. 2014. Life cycle assessment of an offshore grid interconnecting wind farms and customers across the North SeaThe International Journal of Life Cycle Assessment. 19(4): 826-837. (Postprint pdf.)

Arvesen, A., C. Birkeland, and E. G. Hertwich. 2013. The importance of ships and spare parts in LCAs of offshore powerEnvironmental Science and Technology. 47(6): 2948:2956.

Arvesen, A. and E.G. Hertwich. 2012. Assessing the life cycle environmental impacts of wind power: A review of present knowledge and research needsRenewable and Sustainable Energy Reviews 16(8): 5994-6006. (Postprint pdf.)

Arvesen, A. and E. G. Hertwich. 2011. Environmental implications of large-scale adoption of wind power: a scenario-based life cycle assessmentEnvironmental Research Letters 6(4): 045102. (Open access.)

Arvesen, A., R. M. Bright, and E. G. Hertwich. 2011. Considering only first-order effects? How simplifications lead to unrealistic technology optimism in climate change mitigationEnergy Policy 39(11): 7448-7454. (Postprint pdf).

Arvesen, A., J. Liu, and E.G. Hertwich. 2010. Energy cost of living and associated pollution for Beijing residentsJournal of Industrial Ecology 14(6): 890-901.

Bokkapittel, avhandlinger og rapporter

Sandén, B. and A. Arvesen. 2014. Energy balance and climate impact of renewable power: Is there cause for concern? In Systems perspectives on renewable power. 2014. Sandén, B., ed. Gothenburg: Chalmers University of Technology. E-published at http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/energy/publications-media/systems-perspectives/Pages/default.aspx

Arvesen, A. 2013. Understanding the environmental implications of energy transitions: A case study for wind power. PhD thesis. Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway. http://hdl.handle.net/11250/235018

Arvesen, A. 2008. Direct and indirect energy consumption of households in Beijing. MSc thesis. Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway. urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-12877

Arvesen, A. and E.G. Hertwich. 2007. Utslipp av klimagasser fra flytrafikk [Greenhouse gas emissions from air travel]. Industrial Ecology Programme, Norwegian University of Science and Technology. Report no.4/2007. www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=ee7a6390-60bb-4949-b69f-e68a7bccf788&groupId=10370

Lenker