Bakgrunn og aktiviteter

Anders Albert har en master i vitenskap og teknologi fra institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU. I masteroppgaven hans: "Disturbance Attenuation in Managed Pressure Drilling", studerte han bruk av en trykkontroller for å holde konstant trykk i bunnen av en borebrønn med en flytende plattform. Gjennom masterarbeidet fikk Anders erfaring med eksperimentell lab og han endte opp med to publikasjoner basert på arbeidet sitt.

Tittelen på Anders Albert’s doktorgrad er "Oppgave- og baneoptimering for mobile sensornettverksoperasjoner". Anders forsker på bruk av ubemannede fly for forskjellige typer operasjoner i Arktiske strøk. I Arktiske er det begrenset satellittdekning. Samtidig er det behov for håndtering av is. En viktig del av håndtering av is er overvåkning. Det er mulig å bruke ubemannede fly både til direkte å overvåke is og isfjell eller for å samle informasjon fra et distribuert nettverk av sensorer. I begge tilfeller er baneplanlegging nødvendig. Ander forsker på algoritmer for optimal baneplanlegging.

Forskningsområder:

·         Ubemannede fly

·         Informasjonssamling

·         Overvåkning av is

·         Baneplanlegging

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport