Anastasiia Maslechko

Stipendiat Institutt for kjemi Fakultet for naturvitenskap
73591672
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D3-126

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner