Bakgrunn og aktiviteter

Amin Haddadi has been a Phd candidate at the Department of Civil and Transport Engineering since January 2015.

He has a master of technology (Civ.ing.) degree in Construction and environmental technology from NTNU.

Amin is doing his Phd as a part of Norwegian research council's (Forskningsrådet) "Industrial Phd" (Næringsphd) program. Multiconsult is his employer and sponsor for the Phd and NTNU is the academic partner.

Associated professor Olav Torp is his supervisor and Professor Ole Jonny Klakegg is going to be his co-supervisor during his 3 years Phd untill 2018. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2019

  • Haddadi, Daniel Amin. (2019) Value creation as a means to success. Creating value for owner and users in construction projects. 2019. ISBN 9788232637881. Doktoravhandlinger ved NTNU (95).

2017

2016

2014