Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2019

  • Khodabakhsh, Ali; Pedersen, Marius; Busch, Christoph. (2019) Subjective Versus Objective Face Image Quality Evaluation For Face Recognition. Proceedings of the 2019 International Conference on Biometric Engineering and Applications (ICBEA 2019).
  • Khodabakhsh, Ali; Ramachandra, Raghavendra; Busch, Christoph. (2019) Subjective Evaluation of Media Consumer Vulnerability to Fake Audiovisual Content. Proceedings of the 11th International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX 2019).

2018

  • Haasnoot, Erwin; Khodabakhsh, Ali; Zeinstra, Chris; Spreeuwers, Luuk; Veldhuis, Raymond N.J.. (2018) FEERCI: A Package for Fast Non-Parametric Confidence Intervals for Equal Error Rates in Amortized O(m log n). Proceedings of the 17th International Conference of the Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2018).
  • Khodabakhsh, Ali; Haasnoot, Erwin; Bours, Patrick. (2018) Predicted Templates: Learning-curve Based Template Projection for Keystroke Dynamics. Proceedings of the 17th International Conference of the Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2018).
  • Khodabakhsh, Ali; Ramachandra, Raghavendra; Busch, Christoph. (2018) A Taxonomy of Audiovisual Fake Multimedia Content Creation Technology. 2018 IEEE Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR 2018).
  • Khodabakhsh, Ali; Ramachandra, Raghavendra; Bylappa Raja, Kiran; Wasnik, Pankaj Shivdayal; Busch, Christoph. (2018) Fake Face Detection Methods: Can They Be Generalized?. Proceedings of the 17th International Conference of the Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2018).