Bakgrunn og aktiviteter

1. lektor ved Institutt for Bioingeniørfag.

Utdanning: Bioingeniør (HiST) og Master i cellebiologi (NTNU)

Undervisning: Laboratoriemedisin, Medisinsk laboratorieteknologi, Celle- og molekylærbiologi, veiledning av bachelorprosjekt

Annet: Koordinator for student- og lærerutveksling gjennom Nordplus

Medlem av instituttstyre og tilsettingsutvalg 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • berge, martha; Hjertø, Anne Lise. (2010) Medisinsk laboratorieteknologi 5, emneområde: hematologi. Tapir Akademisk Forlag. 2010.