Bakgrunn og aktiviteter

Veiledere:

Olav Egeland, Christian Holden

Bakgrunn:

B.Sc. og M.Sc. i mekatronikk fra Universitetet i Agder og Fachhochschule Vorarlberg, Østerrike

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport