Bakgrunn og aktiviteter

Studieprogramleder ABIO, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie

Spesialsykepleier i barnesykepleie

Master i helsevitenskap

Områder:

Sykepleie til barn

Overvekt

Hjerte-lunge-redning til barn og voksne

Simulering

 

 

Bokkapittel:

Heidi Killingberg og Iben Akselbo, 2013: Hvordan samtale med barn? i Klinisk kommunikasjon i praksis, red. Kjetil Johnsen og Hans Otto Engvold, Universitetsforlaget

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner