Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

  • Marinbiologiske anvendelsesområder for undervanns-hyperspektral avbilding (UHI)

Tilhørighet

  • Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (NTNU AMOS)
  • Institutt for Biologi

Hovedveileder

  • Professor Geir Johnsen (NTNU AMOS, Institutt for Biologi)

Medveiledere

  • Professor Martin Ludvigsen (NTNU AMOS, Institutt for Marin Teknikk)
  • Professor Asgeir J. Sørensen (NTNU AMOS, Institutt for Marin Teknikk)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport