Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Bakke, Aina Opsal. (2017) Effects of Surface Treatment on Hypoeutectoid Steels and Commercially Pure Copper in a Compound Casting Process with Aluminum A356 Alloy. 2017.