Ailin Falkmo Hansen

student Fakultet for medisin og helsevitenskap
Olav Kyrres gate 9, MTFS * 1.330c

Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat ved MR Cancer gruppa, ISB, DMF, og forsker på mulige MR-biomarkører for bedre vurdering av aggressivitet av prostatakreft. 

Utdanning

• Master of Science i Environmental Toxicology and Chemistry, Institutt for kjemi, NTNU, 2013. Masteroppgave: “Sporelementstatus hos nylig diagnostiserte diabetes 2 pasienter – en nøstet case-kontroll studie (HUNT3).”

• Bachelor of Science i kjemi ved Institutt for kjemi, Universitetet i Tromsø, 2011.

• Bachelor i bioingeniørfag ved Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø, 2011.

Forskning

Studerer endringer i metabolisme ved prostatakreft ved bruk av ex vivo high resolution magic angle spinning (HR-MAS) på vevsprøver. Andre forskningsinteresser er immunohistokjemiske markører og genuttrykk relatert til prostatakreft. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner