Bakgrunn og aktiviteter

Post.doc ved K.G. Jebsen-senteret for genetisk epidemiologi, ISM. 

Utdanning

  • PhD in Medical Techology, ISB, NTNU, 2017. "Molecular biomarkers of prostate cancer"
  • Master of Science i Environmental Toxicology and Chemistry, IKJ, NTNU, 2013. Masteroppgave: “Sporelementstatus hos nylig diagnostiserte diabetes 2 pasienter – en nøstet case-kontroll studie (HUNT3).”
  • Bachelor i kjemi, Universitetet i Tromsø, 2011.
  • Bachelor i bioingeniørfag, Universitetet i Tromsø, 2011.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner