Bakgrunn og aktiviteter

  • Ph.d. stipendiat i medisin og helsevitenskap, NTNU.
  • Prosjektet: Interaktiv teknologi for daglig bruk i eldreinstitusjoner.