Bakgrunn og aktiviteter

Development of new alginate capsules for cell transplantation for the treatment of type 1 diabetes through novel tailored materials and capsule design, which is relevant for other systems of cell therapy and tissue engineering.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner