Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Reyes, Aase; Børvik, Tore. (2018) Polymer foam crash components subjected to low velocity impact. Proceedings of ICILSM 2018 - 2nd International Conference on Impact Loading of Structures and Materials.
  • Reyes, Aase Gavina Roberg; Hopperstad, Odd Sture; Berstad, Torodd; Lademo, Odd-Geir. (2009) Forming limit diagrams with an FE-based approach for sheets under non-proportional loading. Proceedings. 7th European LS-DYNA Conference.
  • Reyes, Aase Gavina Roberg; Dørum, Cato; Hopperstad, Odd Sture; Langseth, Magnus; Lademo, Odd-Geir; Eriksson, Magnus. (2008) Validation study of failure prediction in crash analysis. Proceedings of The Ninth International Conference on Computational Structures Technology.