Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Kilskar, Stine Skaufel; Øien, Knut; Hauge, Stein; Hoem, Åsa Snilstveit; Bodsberg, Lars. (2017) Monitoring of operational and organizational safety barriers. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016).

Rapport/avhandling

  • Hauge, Stein; Hoem, Åsa Snilstveit; Bodsberg, Lars; Wighus, Ragnar; Brandt, Are. (2017) Hvordan defineres "worst credible process fire"?. 2017. ISBN 9788214061925. SINTEF Rapport (STF A27996).
  • Kråkenes, Tony; Evjemo, Tor Erik; Håbrekke, Solfrid; Hoem, Åsa Snilstveit. (2017) Helikoptersikkerhetsstudie 3b. En begrense oppdatering av HSS-3 med fokus på perioden 2010-2015. 2017.
  • Hauge, Stein; Hoem, Åsa Snilstveit; Hokstad, Per Richard; Solfrid, Håbrekke; Lundteigen, Mary Ann. (2015) Common Cause Failures in Safety Instrumented Systems: beta factors and equipment specific checklists based on operational experience. 2015.